Merke- og planleggingsdager

August 2021

2.

PLANLEGGINGSDAG

September 2021

22.

FORELDREMØTE

Oktober 2021

29.

FN MARKERING I BARNEHAGEN

Desember 2021

8.

NISSEFEST

13.

LUCIA (Uten foreldrene)

Januar 2022

3.

PLANLEGGINGSDAG

Februar 2022

7.

SAMEFOLKETSDAG

18.

KARNEVAL

Mars 2022

15.

BARNEHAGEDAGEN

April 2022

8.

PÅSKEFROKOST

Mai 2022

3.

ID MUSLIMSK HØYTID

9.-13.

RUSSARUSS UKE

16.

17 MAI FEIRING

27.

PLANLEGGINGSDAG

Juni 2022

16.-17.

PLANLEGGINGSDAGER

Juli 2022

4.-24.

SOMMERSTENGT BARNEHAGE