Merke- og planleggingsdager

Januar 2018

2.

Planleggingsdag

Mai 2018

11.

Planleggingsdag

Juni 2018

14.-15.

Planleggingsdag

Juli 2018

2.-22.

BARNEHAGEN SOMMERSTENGT 2018

30.

Planleggingsdag, første for barnehageåret 2018/2019

Oktober 2018

18.-19.

Storsamling for Kanvas-barnehagene, regnes som planleggingsdag