Merke- og planleggingsdager

August 2019

5.

PLANLEGGINGSDAG

September 2019

10.

FORELDREMØTE HESTEHOVEN OG BLÅVEISEN

Oktober 2019

10.

FORELDREMØTE HVITVEISEN

23.

FN MARKERING I BARNEHAGEN

Desember 2019

17.

NISSEFEST I BARNEHAGEN

Januar 2020

6.

PLANLEGGINGSDAG

Februar 2020

19.

KARNEVAL

April 2020

2.

PÅSKEFROKOST

Mai 2020

15.

17 MAI FEIRING I BHG

22.

PLANLEGGINGSDAG

27.

KANVAS FESTIVAL

Juni 2020

11.

PLANLEGGINGSDAG

12.

PLANLEGGINGSDAG

17.

SOMMERFEST BARN

Juli 2020

6.-26.

SOMMERSTENGT BARNEHAGE